Tietoa

Mikä on Sekakuoroliitto?

Sekakuoroliitto ry on sekakuorojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Se on perustettu vuonna 1957; jäseniä yhdistyksessä on n. 2300 ja jäsenkuoroja noin 75. Sekakuoroliitto on Sulasolin – Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton – jäsenjärjestö.

Toiminta

Koulutus

Sekakuoroliitto järjestää kursseja ja koulutustilaisuuksia laulajille ja kuoronjohtajille. Koulutuksen tavoitteena on kohottaa ja kehittää harrastemusiikin tasoa. Laulajia rohkaistaan suorittamaan laulajamerkkejä ja osallistumaan erilaisiin pienryhmäkilpailuihin. Liitto avustaa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Tiedotus

Sulasolin jäsenlehdessä, joka kuuluu kaikille jäsenmaksun suorittaneille, esitellään Sekakuoroliiton ja sen jäsenkuorojen toimintaa. Sulasol-lehdessä on lisäksi paljon muuta hauskaa ja hyödyllistä. ]äsenyhdistyksiin pidetään yhteyttä myös mm. tiedotteilla.

Liittopäivät

Sekakuoroliitto järjestää vuosittain valtakunnalliset liittopäivät, tasapuolisesti eri puolilla Suomea. Liittopäivien yhteydessä järjestetään koulutusta kuorolaisille ja kuoronjohtajille sekä katselmuksia pienyhtyeille. Ja lauletaan yhdessä!

Huomionosoitukset

Sekakuoroliitolla on mahdollisuuksia auttaa laulajia suorittamaan liiton perus-, taito- ja mestarimerkkejä, mikä osaltaan antaa laulajille lisätaitoja ja kuorolle parempia laulajia.

Muita etuja

Sekakuoroliitto valvoo yhdessä Sulasolin kanssa jäsentensä etuja suhteessa vaItiovaltaan, musiikkikasvatuskenttään ja muihin päättäjiin.

Merkittävä etu on Opintokeksus Siviksen tarjoamat mahdollisuudet antaa valtionapua aikuisopiskeluun. Aktiiviset kuorot voivat hyödyntää avustuksia johtajan palkkoihin, nuottikustannuksiin, tilavuokriin jne.

Sekakuoroliiton jäsenet kuuluvat Suomen Retkeilymajajärjestöön.

Sekakuoroliitto ja Sulasolin henkilökunta auttavat mielellään kaikissa harrastemusiikkiin liittyvissä kysymyksissä.

Kannanotot

Tuen ilmaus Vanhan ylioppilastalon kulttuuritoiminnalle ja sen musiikkijärjestöille

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallitus suunnittelee yliopiston yhteydessä toimivien musiikkijärjestöjen Ylioppilaskunnan Laulajien (YL), Akademiska Sångföreningenin (AS), Ylioppilaskunnan Soittajien (YS) ja Akademiska damkören Lyranin häätämistä Vanhalta ylioppilastalolta. Perusteeksi kuorojen ja orkesterin siirrolle pois niiden perinteikkäistä harjoitustiloista on ilmoitettu halu kasvattaa Vanhan vuokratuloja ja maksimoida näin kiinteistöstä saatava tuotto. Kaikki kyseiset musiikkijärjestöt vastustavat HYY:n häätösuunnitelmaa (http://www.yl.fi/index.php/fin/Ajankohtaista/Uutiset/Lehdistoetiedote).

HYY:n hallituksen hanketta ja sen ontuvia perusteluja ei voi ymmärtää saati hyväksyä. Vuonna 1870 rakennetun ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän Vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa harjoittelevat musiikkijärjestöt ovat kuuluneet talon rakentajiin, rahoittajiin ja käyttäjiin talon syntyajoista alkaen. Ylioppilaskuorojen ja -orkesterin historiat ovat kietoutuneet tiiviisti kiinni järjestöjen kotipaikkaan, jonka puitteissa suomalaista musiikkielämää on rikastutettu monin tavoin jo yli 140 vuoden ajan. Järjestöjen toimintaedellytysten heikentämisen sijaan HYY:n tulisi osoittaa arvostusta ja kokea ylpeyttä piirissään toimivista kansainvälisestikin korkeatasoisista musiikkikorporaatioista, joiden aktiivinen toiminta mm. suomalaisen nykymusiikin tilaamisen ja kantaesittämisen parissa on ollut kautta aikojen poikkeuksellisen ansiokasta. Järjestöjen panos Vanhalla ja ylioppilaskunnan piirissä järjestettyyn kulttuuritoimintaan on ollut myös erityisen merkittävää.

On hämmentävää, että suomalaisen sivistysyliopiston ylioppilaskunnan hallitus näyttää mittaavan omat arvonsa puhtaasti liiketaloudellisen periaattein, sivuuttaen kokonaan kulttuurihistorian ja -työn. Samalla hallitus näyttää suunnitelmillaan toimivan selkeästi paitsi HYY:n omia sääntöjä myös oman edustajistonsa vain reilu puoli vuotta sitten 28.8.2012 hyväksymiä kulttuuripoliittisia linjauksia vastaan. Jälkimmäisten mukaisesti HYY pyrkii mm. ”tiivistämään yhteistyötään piirissään toimivien kulttuurijärjestöjen kanssa” ja linjauksissa myös todetaan, että ”ylioppilastalojen historiaa kunnioitetaan parhaiten pitämällä ne opiskelijoiden elävinä toimintatiloina”. HYY:n menettely antaa huolestuttavan viestin myös muille vastaaville organisaatioille: korkeaa kulttuuria tekevät harrastajayhdistykset sivuutetaan tuottoisampia toimijoita tavoiteltaessa.

Toivomme, että ylioppilaskunta harkitsee vielä uudelleen yksipuolisia häätösuunnitelmiaan ja pyrkii hyvässä yhteistyössä musiikkijärjestöjen kanssa löytämään ratkaisun, jolla turvataan järjestöjen tekemän suomalaisen musiikki- ja ylioppilaskulttuurin kannalta merkittävän työn jatkuminen Vanhan ylioppilastalon musiikkisalissa myös tulevaisuudessa.

Helsingissä 25.4.2013

Maaria Manner
puheenjohtaja
Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry.

Antti Lindqvist
puheenjohtaja
Suomen Mieskuoroliitto ry.

Tero Haikala
puheenjohtaja
Soitinmusiikkiliitto ry.

Helena Toivanen
puheenjohtaja
Suomen Naiskuoroliitto ry.

Sisko Nyrhilä
puheenjohtaja
Sekakuoroliitto ry.

Sari Kaipainen
puheenjohtaja
Nuorten Kuoroliitto ry.

Anja Österman
puheenjohtaja
Sulasolin Helsingin piiri ry.

Liity sähköpostijakelulistalle