Liittokokous 21.11.2020 Lappeenrannassa

 

KOKOUSKUTSU

Sekakuoroliitto r.y.:n jäsenet kutsutaan varsinaiseen

 LIITTOKOKOUKSEEN

 joka pidetään lauantaina 21.11.2020 klo 10.00 alkaen

Original Sokos Hotel Lappeessa

Brahenkatu 1, 53100 Lappeenranta

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:n määräämät liittokokousasiat:

1. esitetään liittohallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. määrätään palkkioiden ja korvausten sekä jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,
4. hyväksytään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio,
5. toimitetaan liiton taiteellisen johtajan vaali,
7. vahvistetaan liittohallituksen jäsenten lukumäärä alkavaksi toimikaudeksi,
8. toimitetaan liittohallituksen jäsenten vaali,
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä.

Kukin jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään yhden (1) edustajan jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) vuonna 2019 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohti. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä. Liittokokousedustajan on oltava edustamansa yhdistyksen jäsen.

Jokaisen yhdistyksen virallisen edustajan tulee palauttaa allekirjoitettu valtakirja viimeistään 13.11.2020 mennessä osoitteella: Sekakuoroliitto r.y., Klaneettitie 6–8, 00420 Helsinki tai sähköpostilla skannattuna: sekakuoroliitto@sulasol.fi. Ilman valtakirjaa ei edustajalla ole kokouksessa äänioikeutta.

Sekakuoroliiton sääntöjen mukaisesti kokouskutsu ja valtakirjapohja lähetetään jäsenyhdistykselle sähköpostitse.

Kokoukseen voivat ilman äänioikeutta osallistua myös muut jäsenet kuin viralliset edustajat.

Lämpimästi tervetuloa liittokokoukseen!

Lapualla 12. päivänä elokuuta 2020

Sekakuoroliitto r.y.
Liittohallitus