Merkit

Merkkisäännöt

 

Sekakuoroliitto ry:llä on 10-, 20-, 30-, 40- ja 50-vuotislaulajamerkki, Elämän laulu -merkki, hopeinen ja kultainen ansiomerkki ja standaari sekä suoritusmerkit, joilla on erilliset säännöt.

1. LAULAJAMERKKEJÄ myönnetään 10, 20, 30, 40 ja 50 vuotta kestäneen kuorolaulajanuran merkiksi. Laulajamerkin anoo jäsenkuoro. Sekakuoroissa laulettujen vuosien lisäksi laulajamerkkejä myönnettäessä hyväksytään kaikissa kuoromuodoissa lauletut vuodet. Merkin saajan tulee olla Sekakuoroliiton jäsenkuoron jäsen.

2. ELÄMÄN LAULU -merkin myöntää liittohallitus anomuksesta sellaiselle liittoon kuuluvan yhdistyksen jäsenelle, joka on erityisen pitkään laulanut liiton jäsenkuorossa ja toiminut aktiivisesti kuoron hyväksi.

3. HOPEISEN ANSIOMERKIN myöntää liittohallitus merkittävien yhdistys- ja/tai musiikillisten ansioiden perusteella. Hopeisen ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö on toiminut jäsenyhdistyksessä tai Sekakuoroliitossa merkittävässä luottamustoimessa tai taiteellisena johtajana vähintään viisi (5) kautta.

4. KULTAISEN ANSIOMERKIN myöntää liittohallitus erittäin merkittävien yhdistys- ja/tai musiikillisten ansioiden perusteella. Kultaisen ansiomerkin myöntämisen edellytyksenä on hopeinen ansiomerkki ja sen myöntämisen jälkeen vähintään viiden (5) kauden toiminta jäsenyhdistyksessä tai Sekakuoroliitossa merkittävässä luottamustehtävässä tai taiteellisena johtajana.

6. STANDAARIN liittohallitus myöntää kunnianosoituksena jäsenyhdistykselle, muulle yhteisölle tai yksityiselle henkilölle tunnustuksena toiminnasta liiton päämäärien hyväksi.

7. Liittohallitus myöntää Elämän laulu -merkin, ansiomerkit ja standaarin omasta aloitteestaan tai kuorojen anomuksesta. Anomuksiin on liitettävä yksilöidyt perustelut. Merkit luovutetaan liittokokousten tai -juhlien yhteydessä, mutta tarvittaessa myös piirien tai yhdistysten vuosijuhlien/ juhlakonserttien yhteydessä. Laulajamerkit luovutetaan yhdistysten vuosijuhlien ja juhlakonserttien yhteydessä.

8. Sekakuoroliitto pitää luetteloa merkkien ja standaarin saajista.

Merkittäviä Sekakuorolaisia

Kunniapuheenjohtajat

Martti Turunen 1968–1979
Jaakko Kiviniemi 1990–2008
Seppo Suojanen 2017–

 

Kunniajäsenet

Hilkka Norkamo 1977–2004
Harald Andersén 1982–2001
Inke Luukka 2017–
Jaakko Mäntyjärvi 2017–­
Kyllikki Pesonen 2017–­
Urtti Virta 2017–­

Puheenjohtajat

Martti Turunen 1957–1968
Jouko Tolonen 1968–1972
Ahti Sonninen 1972–1974
Ensti Pohjola 1974–1977
Jaakko Kiviniemi 1977–1990
Sari Anttila 1990–1992
Harri Lindblom 1992–1998
Seppo Suojanen 1998–2007
Maaria Manner 2007–2012*
Sisko Nyrhilä 2013–